یونگاریyongary

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یونگاری

کارگردان: Hyung-rae Shim

در فیلم «یونگاری» موجودی که برای دویست میلیون سال خواب بوده توسط موجودات فضایی از کهکشانی دیگر بیدار شده و آنها می خواهند از این موجود برای از بین بردن نسل بشر استفاده کن...
Sung-woo Jo
Steve Swersky