پوستر فیلم  یونگاری

یونگاری

yongary

.1ساعت و32دقیقه
در فیلم «یونگاری» موجودی که برای دویست میلیون سال خواب بوده توسط موجودات فضایی از کهکشانی دیگر بیدار شده و آنها می خواهند از این موجود برای از بین برد...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم یونگاری

Hyung-rae Shim
Sung-woo Jo
Steve Swersky

درباره فیلم یونگاری

در فیلم «یونگاری» موجودی که برای دویست میلیون سال خواب بوده توسط موجودات فضایی از کهکشانی دیگر بیدار شده و آنها می خواهند از این موجود برای از بین بردن نسل بشر استفاده کنند.