پوستر فیلم  اون یک پرندست

اون یک پرندست

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «اون یک پرندست» در دنیای زیرین فاوها اتفاق می افتد. «هارون» زندگی اسفبار و تنهایی را پشت سر می گذارد. تا روزی که یک پرنده فوق العاده ای می بیند که بالای سرش پرواز می کند. در این لحظه، یک میل شدید برای فرار به ذهنش می رسد.

عوامل سازنده انیمیشن اون یک پرندست

Morgane Lau
Lou Corroyer

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «اون یک پرندست» در دنیای زیرین فاوها اتفاق می افتد. «هارون» زندگی اسفبار و تنهایی را پشت سر می گذارد. تا روزی که یک پرنده فوق العاده ای می بیند که بالای سرش پرواز می کند. در این لحظه، یک میل شدید برای فرار به ذهنش می رسد.