هفت روز دریوتوپیا

Seven Days in Utopia

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هفت روز دریوتوپیا

کارگردان: Matthew Dean Russell

محصولآمریکا
فیلم «هفت روز در یوتوپیا» ماجرای یک ورزشکار جوان است که بعد از بازی فاجعه بار در مسابقات حرفه ای گلف، ناگهان خود را در ایالت یوتوپیا تگزاس می یابد که در آن جا در مزرعه ای عجیب مشغول به کار می شود.

عوامل سازنده فیلم هفت روز دریوتوپیا

Mark G. Mathis
Klaus Badelt
Robert Komatsu