پوستر فیلم  خیر

خیر

Khayer

سریالایرانی
.28دقیقه
مستند سریالی «خیر» در هر قسمت به بررسی فرهنگ و نحوه پرداخت خمس، زکات، اناق در جامعه مدرنیته امروزی می پردازد.

تصاویر و جزییات سریال خیر

 سریال خیر
 سریال خیر
 سریال خیر
 سریال خیر
 سریال خیر

عوامل سازنده سریال خیر

درباره سریال خیر

مستند سریالی «خیر» در هر قسمت به بررسی فرهنگ و نحوه پرداخت خمس، زکات، اناق در جامعه مدرنیته امروزی می پردازد.