پوستر فیلم  شمشیر بدون سایه

شمشیر بدون سایه

Shadowless Sword

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «شمشیر بدون سایه» داستان شاهزاده ای به نام «بهائه» که به قتل رسیده و کشور در معرض خطر قرار می گیرد. تنها امید مردم به «سو ها» است. سو ها مبارزی ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم شمشیر بدون سایه

Young-jun Kim
Jun-seong Kim
Na-young Nam

درباره فیلم شمشیر بدون سایه

فیلم «شمشیر بدون سایه» داستان شاهزاده ای به نام «بهائه» که به قتل رسیده و کشور در معرض خطر قرار می گیرد. تنها امید مردم به «سو ها» است. سو ها مبارزی زیبا اما خطرناک است که برای پیدا کردن شاهزاده «جئونگ» که سال ها در تبعید به سر برده فرستاده می شود.