ناموجود

شکوه زندگی‏Splendour of Life‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شکوه زندگی

کارگردان: حسن محمدزاده

محصولایران
زن و شوهری با فرزندشان در یك مجتمع آپارتمانی زندگی می كنند. صاحب مجتمع آن ها را زیر فشار قرار می دهد. مشغله های مختلف روابط خانه و خانواده را آشفته می كند. مرد پیشنهاد پدر همسرش را كه حاضر است به آن ها كمك كند تا خانه ای برای خود تهیه كنند، نمی پذیرد...
فیلم‌های پیشنهادی