پوستر فیلم  کیفر

کیفر

فیلمایرانی
.1ساعت و49دقیقه
فیلم «کیفر» داستان مردی به نام «برزو» است که در آستانه اعدام قرار دارد. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستند و مبلغی را به عنوان دیه تهیه می کنند. اما شب قبل از زمان اعدام، افرادی به خانواده مقتول سه برابر دیه را می دهند تا رضایت ندهد. «برزو» اعدام می شود و برادر کوچک «برزو» به دنبال دلیل آن، با اتفاقات عجیب و حقایق تلخی روبرو می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کیفر

حسن فتحی
سعید سعدی
حسن حسن دوست

خلاصه محتوا

فیلم «کیفر» داستان مردی به نام «برزو» است که در آستانه اعدام قرار دارد. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستند و مبلغی را به عنوان دیه تهیه می کنند. اما شب قبل از زمان اعدام، افرادی به خانواده مقتول سه برابر دیه را می دهند تا رضایت ندهد. «برزو» اعدام می شود و برادر کوچک «برزو» به دنبال دلیل آن، با اتفاقات عجیب و حقایق تلخی روبرو می شود.