کارآموز

The Intern

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارآموز

کارگردان: Nancy Meyers

محصولآمریکا
107
فارسی
7.1
فیلم «کارآموز» داستان «بن ویتاکر» پیرمرد 70 ساله ای است که همسرش فوت شده است، او می فهمد بازنشستگی چیزی که او انتظار داشته نیست. «بن» فرصتی دوباره پیدا می کند و به عنوان کارآموز مسن به استخدام شرکت فروش آنلاین لباس در می آید که توسط زنی جوان اداره می شود.

عوامل سازنده فیلم کارآموز

Nancy Meyers
Theodore Shapiro
Robert Leighton