پوستر فیلم  پیشتاز

پیشتاز

فیلمچینی
.1ساعت و44دقیقه
فیلم «پیشتاز» درباره شرکت امنیتی پنهان به نام «ونگارد» است که توسط مزدوران یکی از مرگبارترین سازمان ‌های جهان مورد هدف قرار گرفته است. اکنون تنها امید این شرکت برای بقا یک حسابدار است و اعضای شرکت برای امنیت او تلاش می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پیشتاز

Stanley Tong
Nathan Wang
Chi-Wai Yau

خلاصه محتوا

فیلم «پیشتاز» درباره شرکت امنیتی پنهان به نام «ونگارد» است که توسط مزدوران یکی از مرگبارترین سازمان ‌های جهان مورد هدف قرار گرفته است. اکنون تنها امید این شرکت برای بقا یک حسابدار است و اعضای شرکت برای امنیت او تلاش می کنند.