یادداشت های کودکی

Childhood Notes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یادداشت های کودکی

کارگردان: پریسا بخت آور

محصولایران
سریال «یادداشت های کودکی» روایت «خان بابا» و «ربابه» سرایدار خانه‌ «آقابزرگ» است که از جوانی در این خانه خدمت می کردند و حال که به سن پیری رسیده اند، اهالی خانه‌ دیگر به آن ها سر نمی زنند. یک روز قبل از ماه رمضان «حمید» یکی از نوه های «آقابزرگ» به خانه آن ها می آید و داستان از این جا آغاز می شود.

عوامل سازنده سریال یادداشت های کودکی

اصغر فرهادی
احمد وفایی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر