پوستر فیلم  نبرد برای زندگی

نبرد برای زندگی

The Battle For Life

سریالایرانی
.52دقیقه
مستند سریالی «نبرد برای زندگی» داستان افرادی از سراسر دنیا است که با مشاغل سخت و کم درآمد در کشورهای فقیر برای گذراندن زندگی، تلاش می ‌کنند.

تصاویر و جزییات سریال نبرد برای زندگی

 سریال نبرد برای زندگی
 سریال نبرد برای زندگی
 سریال نبرد برای زندگی
 سریال نبرد برای زندگی
 سریال نبرد برای زندگی

عوامل سازنده سریال نبرد برای زندگی

درباره سریال نبرد برای زندگی

مستند سریالی «نبرد برای زندگی» داستان افرادی از سراسر دنیا است که با مشاغل سخت و کم درآمد در کشورهای فقیر برای گذراندن زندگی، تلاش می ‌کنند.