پوستر فیلم  نبرد برای زندگی

نبرد برای زندگی

سریالایرانی
.52دقیقه
مستند سریالی «نبرد برای زندگی» داستان افرادی از سراسر دنیا است که با مشاغل سخت و کم درآمد در کشورهای فقیر برای گذراندن زندگی، تلاش می ‌کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نبرد برای زندگی

خلاصه محتوا

مستند سریالی «نبرد برای زندگی» داستان افرادی از سراسر دنیا است که با مشاغل سخت و کم درآمد در کشورهای فقیر برای گذراندن زندگی، تلاش می ‌کنند.