نگهبانان
بستن
پوستر فیلم  نگهبانان

نگهبانان

.59دقیقه
سریال «نگهبانان» درباره ابر قهرمانان و نقاب داران است. آن ها در دورانی زندگی می کنند که به عنوان مجرم و قانون شکن توسط افراد جامعه شناخته می شوند. در این زمان گروهی برای مخالفت و برپایی انقلابی جدید با هم متحد می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نگهبانان

خلاصه محتوا

سریال «نگهبانان» درباره ابر قهرمانان و نقاب داران است. آن ها در دورانی زندگی می کنند که به عنوان مجرم و قانون شکن توسط افراد جامعه شناخته می شوند. در این زمان گروهی برای مخالفت و برپایی انقلابی جدید با هم متحد می شوند.