پوستر فیلم  پاستا

پاستا

.40دقیقه
سریال «پاستا» درباره دستیار سرآشپز و سرآشپزی کره ای است که طی اتفاقی با هم همکار می شوند. سرآشپز «چوی هیون ووک» معتقد است که زنان در آشپزخانه او جایی ندارند و به نوبت و یک به یک آن ها را بیرون می کند حالا نوبت به دستیار او یعنی «سئو یوکیونگ» رسیده که دختری ساده لوح است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پاستا

Suk Jang Kwon
Dong-sun GoDae-hwa Koh
Sook Hyang Seo

خلاصه محتوا

سریال «پاستا» درباره دستیار سرآشپز و سرآشپزی کره ای است که طی اتفاقی با هم همکار می شوند. سرآشپز «چوی هیون ووک» معتقد است که زنان در آشپزخانه او جایی ندارند و به نوبت و یک به یک آن ها را بیرون می کند حالا نوبت به دستیار او یعنی «سئو یوکیونگ» رسیده که دختری ساده لوح است.