قبرهای پر سر و صدا
بستن
پوستر فیلم  قبرهای پر سر و صدا

قبرهای پر سر و صدا

Noisy Graves

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «قبرهای پر سرو صدا» روایتی جذاب از سنگ قبرهای خرد شده در بهشت زهرای تهران است که از پشت پرده آغاز اختلافات سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در...

تصاویر و جزییات مستند قبرهای پر سر و صدا

عوامل سازنده مستند قبرهای پر سر و صدا

محمدعلی شعبانی
کسری رضایی
کسری رضایی

درباره مستند قبرهای پر سر و صدا

مستند «قبرهای پر سرو صدا» روایتی جذاب از سنگ قبرهای خرد شده در بهشت زهرای تهران است که از پشت پرده آغاز اختلافات سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب پرده بر می دارد و اعدام های سال 67 را مورد بررسی قرار می دهد.