ناموجود

قصه هاTales

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قصه ها

محصولایران
گذر به هفت موقعیت از زندگی آدمهایی است که در شرایطی شبیه به بسیاری از ما و آدمهای دیگر جامعه، روزگار می گذرانند...
فیلم‌های پیشنهادی