ناموجود

از تهران تا بهشت‏From Tehran To Heaven

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  از تهران تا بهشت‏

کارگردان: ابوالفضل صفاری

محصولایران
زندگی غزال، زن جوانی که با همسرش دچار چالش شده‌است، رو به فروپاشی است. مرد زن را ترک می‌کند و زن در جستجویی به دنبال شوهر، مسیری نمادین را طی می‌کند و در این سیر و سلوک به حقیقت ماجرا پی می‌برد.
فیلم‌های پیشنهادی