پوستر فیلم  خون بازی

خون بازی

فیلمایرانی
.1ساعت و16دقیقه
فیلم «خون بازی» داستان دختری به نام «سارا» است که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد. پدر و مادر او سال ها پیش از هم جدا شده اند. نامزد وی پسری به نام «آرش» است که در کانادا مشغول تحصیل است و از اعتیاد او بی اطلاع است. مادرش می کوشد تا پیش از بازگشت نامزد «سارا» دخترش را برای مداوا به درمانگاهی در شمال ببرد.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

فیلم «خون بازی» داستان دختری به نام «سارا» است که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد. پدر و مادر او سال ها پیش از هم جدا شده اند. نامزد وی پسری به نام «آرش» است که در کانادا مشغول تحصیل است و از اعتیاد او بی اطلاع است. مادرش می کوشد تا پیش از بازگشت نامزد «سارا» دخترش را برای مداوا به درمانگاهی در شمال ببرد.