پوستر فیلم  معصوم

معصوم

Innocent

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «معصوم» درباره «فرید معصومی» است که به جنگ می رود، شیمیایی شده و اسیر می شود. « پروانه» همسر او سال ها انتظار می کشد و ولی خبری از او نمی شود و ب...

عوامل سازنده فیلم معصوم

درباره فیلم معصوم

فیلم «معصوم» درباره «فرید معصومی» است که به جنگ می رود، شیمیایی شده و اسیر می شود. « پروانه» همسر او سال ها انتظار می کشد و ولی خبری از او نمی شود و به گمان شهادت او تصمیم به ازدواج می گیرد.