معصومMasoum

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  معصوم

محصولایران
فرید معصومی به جنگ می رود ، شیمیایی شده و اسیر می شود. پروانه همسر فرید سالها انتظار می کشد و ولی خبری از او نمی شود و به گمان شهادت او تصمیم به ازدواج می گیرد. فرید پس از آزادی به سراغ پروانه می رود و پروانه با دیدن فرید دچار سكته قلبی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی