هوادارFansy

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هوادار

کارگردان: علی دلکاری

محصولایران
فیلم کوتاه «هوادار» داستان مادر پیری است كه به خاطر پسر جانبازش تنهایی به دنبال درست كردن تلویزیون خانه اش می رود تا پسرش بتواند فوتبال تیم ملی ایران را تماشا کند.
محمد قانع فرد
علی دلکاری
نادر رباطی