پوستر فیلم  توییرلی ووها

توییرلی ووها

سریالانگلیسی
.10دقیقه
انیمیشن «توییرلی ووها» داستان خانواده بامزه «توییرلی وو» است. «بیگهو بزرگ» «تودلو» «چیکدی» و «چیک» و «پیکابو» بسیار کنجکاو هستند و از ماجراجویی در قایق قرمز بزرگ خود لذت می برند. آن ها همیشه با قایق خود به سرزمین انسان ها سفر می کنند و با کمک دوستانشان چیزهای جدید و هیجان انگیزی را کشف می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال توییرلی ووها

Nigel P. HarrisVito Bruno
Anne WoodChris Wood
Steve Roberts
Andrew McCrorie-Shand
Jon WrightRyan Hopkins

خلاصه محتوا

انیمیشن «توییرلی ووها» داستان خانواده بامزه «توییرلی وو» است. «بیگهو بزرگ» «تودلو» «چیکدی» و «چیک» و «پیکابو» بسیار کنجکاو هستند و از ماجراجویی در قایق قرمز بزرگ خود لذت می برند. آن ها همیشه با قایق خود به سرزمین انسان ها سفر می کنند و با کمک دوستانشان چیزهای جدید و هیجان انگیزی را کشف می کنند.