پوستر فیلم  خوب بد زشت

خوب بد زشت

سریالایرانی
.40دقیقه
سریال «خوب بد زشت» داستان جوان خلافکاری به نام «بهادر» است که که فقط یک ماه فرصت دارد که تا قبل از عید با انجام کارهای خیر، رضایت خانواده ‌اش را برای رفتن به خواستگاری دختر مورد علاقه اش جلب کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خوب بد زشت

خلاصه محتوا

سریال «خوب بد زشت» داستان جوان خلافکاری به نام «بهادر» است که که فقط یک ماه فرصت دارد که تا قبل از عید با انجام کارهای خیر، رضایت خانواده ‌اش را برای رفتن به خواستگاری دختر مورد علاقه اش جلب کند.