آخرین روزهای جنایت آمریکایی
بستن
پوستر فیلم  آخرین روزهای جنایت آمریکایی

آخرین روزهای جنایت آمریکایی

The Last Days of American Crime

.2ساعت و7دقیقه
در فیلم «آخرین روزهای جنایت آمریکایی» دولت ایالات متحده قصد دارد در آینده ای نه چندان دور، به عنوان یک پاسخ نهایی به جرم و تروریسم، سیگنالی را پخش کند...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی

 فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی
 فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی
 فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی
 فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی

بازیگران فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی

عوامل سازنده فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی

Olivier Megaton
Karl Gajdusek
Mickael Dumontier

درباره فیلم آخرین روزهای جنایت آمریکایی

در فیلم «آخرین روزهای جنایت آمریکایی» دولت ایالات متحده قصد دارد در آینده ای نه چندان دور، به عنوان یک پاسخ نهایی به جرم و تروریسم، سیگنالی را پخش کند که شکستن آگاهانه قانون را برای همه غیر ممکن سازد.