پوستر فیلم  بازی انگلیسی

بازی انگلیسی

The English Game E6

سریالانگلیسی
.فصل 1.قسمت 6
.43دقیقه
سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی ج...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال بازی انگلیسی

 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی

عوامل سازنده سریال بازی انگلیسی

Rhonda Smith
Harry Escott

درباره سریال بازی انگلیسی

سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.