جنگ ستارگان: بد بچ
بستن
پوستر فیلم  جنگ ستارگان: بد بچ

جنگ ستارگان: بد بچ

.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «جنگ ستارگان: بد بچ» داستان واحد ویژه کلون به نام «دسته بد» متشکل از کلون هایی نخبه و آزمایشی با عوارض جانبی مفید مانند قدرت فوق العاده است. آن ها راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر، پس از جنگ کلون باز می کنند و تلاش می کنند دریابند که چرا همه نیروهای کلون، به جز خودشان، با ژنرال های جدی خود مخالفت می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جنگ ستارگان: بد بچ

Brad RauSteward Lee
Daisy FangJosh Rimes
Kevin Kiner

خلاصه محتوا

انیمیشن «جنگ ستارگان: بد بچ» داستان واحد ویژه کلون به نام «دسته بد» متشکل از کلون هایی نخبه و آزمایشی با عوارض جانبی مفید مانند قدرت فوق العاده است. آن ها راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر، پس از جنگ کلون باز می کنند و تلاش می کنند دریابند که چرا همه نیروهای کلون، به جز خودشان، با ژنرال های جدی خود مخالفت می کنند.