پوستر فیلم  چهار شگفت انگیز

چهار شگفت انگیز

Fantastic Four

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «چهار شگفت انگیز» داستان چهار فضانورد است که در اثر سفر به فضا و برخورد با گرد و غبار کیهانی دارای نیروهای ماورایی شده اند. اکنون آن ها باید با ک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم چهار شگفت انگیز

 فیلم چهار شگفت انگیز
 فیلم چهار شگفت انگیز
 فیلم چهار شگفت انگیز
 فیلم چهار شگفت انگیز

عوامل سازنده فیلم چهار شگفت انگیز

Tim Story
Bernd EichingerAvi Arad
John Ottman
William Hoy

درباره فیلم چهار شگفت انگیز

فیلم «چهار شگفت انگیز» داستان چهار فضانورد است که در اثر سفر به فضا و برخورد با گرد و غبار کیهانی دارای نیروهای ماورایی شده اند. اکنون آن ها باید با کمک یک دیگر در مقابل دشمن مشترکشان ایستادگی کنند.