سیاره 51Planet 51

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سیاره 51

کارگردان: Jorge BlancoJavier Abad

محصولاسپانیا
فضانوردی به نام «سروان چاک بیکر» ماموریت فضایی خود را برای فرود آمدن روی سیاره ی ۵۱ آغاز می کند. او به عنوان اولین انسان پا روی آن سیاره می گذارد اما در کمال تعجب در آنجا با موجودات سبز رنگ فضایی روبرو می شود. موجوداتی که زندگی آرام و راحتی دارند و تنها مشکل و ترس آنها حمله ی سایر موجودات فضایی به آنها است.
Thomas D. AdelmanGuy Collins
فیلم‌های پیشنهادی