خون بها
بستن
پوستر فیلم  خون بها

خون بها

Khoon Baha

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «خون بها» روایتی از وضعیت صنعت خودرو سازی ایران در چند سال اخیر است. در این مستند عوامل متعدد افزایش ناگهانی قیمت این کالا در بازار ایران مورد ن...

تصاویر و جزییات مستند خون بها

 مستند خون بها
 مستند خون بها
 مستند خون بها
 مستند خون بها

عوامل سازنده مستند خون بها

میلاد باقری
مهدی پیش بین

درباره مستند خون بها

مستند «خون بها» روایتی از وضعیت صنعت خودرو سازی ایران در چند سال اخیر است. در این مستند عوامل متعدد افزایش ناگهانی قیمت این کالا در بازار ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.