ناموجود

سرزمین پدربزرگSarzamin Pedarbozorg

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سرزمین پدربزرگ

کارگردان: پرویز شیخ طادی

محصولایران
بچه های چند سال آینده از پدر بزرگشان که روزی در جنگ حضور داشته می خواهند که خاطره ای ازآن زمان برایشان تعریف کند...
فیلم‌های پیشنهادی