پوستر فیلم  نازی آبادی ها

نازی آبادی ها

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «نازی آبادی ها» به محله نازی آباد و چگونگی شکل گیری آن در دوران مشروطه و پهلوی تا انقلاب اسلامی در جنوب تهران را به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند نازی آبادی ها

مجتبی محمودی
مجید عزیزی

خلاصه محتوا

مستند «نازی آبادی ها» به محله نازی آباد و چگونگی شکل گیری آن در دوران مشروطه و پهلوی تا انقلاب اسلامی در جنوب تهران را به تصویر می کشد.