پوستر فیلم  نازی آبادی ها

نازی آبادی ها

Naziabadiha

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «نازی آبادی ها» به محله نازی آباد و چگونگی شکل گیری آن در دوران مشروطه و پهلوی تا انقلاب اسلامی در جنوب تهران را به تصویر می کشد.

تصاویر و جزییات مستند نازی آبادی ها

 مستند نازی آبادی ها
 مستند نازی آبادی ها
 مستند نازی آبادی ها
 مستند نازی آبادی ها
 مستند نازی آبادی ها

عوامل سازنده مستند نازی آبادی ها

مجتبی محمودی
مجید عزیزی

درباره مستند نازی آبادی ها

مستند «نازی آبادی ها» به محله نازی آباد و چگونگی شکل گیری آن در دوران مشروطه و پهلوی تا انقلاب اسلامی در جنوب تهران را به تصویر می کشد.