پوستر فیلم  اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

سریالایرانی
.24دقیقه
برنامه نوجوانانه «اقیانوس آرام» تلاش می‌کند در هم کلامی با نوجوانان، آسیب‌ها و چالش‌های این رده سنی حساس را مورد بررسی قرار دهد. این برنامه در هر قسمت میزبان مهمانی سرشناسی است که به دعوت بچه‌ها به برنامه می‌آید و قصه زندگی اش را به صورت استندآپ اجرا میکند.
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال اقیانوس آرام

وحید ملتجی

خلاصه محتوا

برنامه نوجوانانه «اقیانوس آرام» تلاش می‌کند در هم کلامی با نوجوانان، آسیب‌ها و چالش‌های این رده سنی حساس را مورد بررسی قرار دهد. این برنامه در هر قسمت میزبان مهمانی سرشناسی است که به دعوت بچه‌ها به برنامه می‌آید و قصه زندگی اش را به صورت استندآپ اجرا میکند.