باغ وحش ما

Our Zoo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  باغ وحش ما

محصولانگلیس
سریال «باغ وحش ما» داستان «جورج» است که بعد از شنیدن خبر بی پناهی یک شتر و میمون، آن ها را پیدا کرده و در حیاط خانه خود از آن ها نگهداری می کند. او پس از مدتی، زمینی بزرگ می خرد و حیوانات را به آن جا منتقل می کند و رفته رفته به باغ وحش بزرگی تبدیل می شود.

عوامل سازنده سریال باغ وحش ما

Marcus WilsonMargaret Conway
Matt CharmanAdam Kemp
Nick Green
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر