پوستر فیلم  ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

.2ساعت
فیلم «ناخدا و فرمانده: آخر دنیا» در زمان جنگ‌ های «ناپلئون» در آپریل سال ۱۸۰۵ سپاه ناپلئون اروپا را اشغال کرده و تنها نیروی دریایی بریتانیا مانع از پیروزی کامل او شده است. «جک ابری» ناخدا و فرمانده ناوگان بریتانیا دستور گرفته است تا کشتی نظامی فرانسه را تسخیر کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

خلاصه محتوا

فیلم «ناخدا و فرمانده: آخر دنیا» در زمان جنگ‌ های «ناپلئون» در آپریل سال ۱۸۰۵ سپاه ناپلئون اروپا را اشغال کرده و تنها نیروی دریایی بریتانیا مانع از پیروزی کامل او شده است. «جک ابری» ناخدا و فرمانده ناوگان بریتانیا دستور گرفته است تا کشتی نظامی فرانسه را تسخیر کند.