بانو The Lady

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بانو

کارگردان: داریوش مهرجویی

محصولایران
فیلم «بانو»داستان محمود شوهر «مريم بانو» برای پيوستن به يك زن جوان مطلقه همسرش را ترک می كند و به امارات متحده عربی می رود. بانو پس از تنها شدن جهت تسکین درد خود و برای ی...