مادری

Motherhood

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مادری

کارگردان: مسعود دهنوی

محصولایران
مستند «مادری» در مورد دغدغه ها و فعالیت های اجتماعی چند بانوی کارآفرین است که با ایجاد شغل برای بانوان نیازمند به بهبود وضع زندگی آن ها کمک می کنند. این بانوان دو نسل از فرزندان مرحومه «مرضیه دباغ» از مبارزان انقلاب اسلامی هستند.

عوامل سازنده مستند مادری