دست های خالیEmpty Hands

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دست های خالی

محصولایران
فیلم «دست های خالی» درباره دختری به نام «حوریه» است. سال هاست از اسارت پدرش «امیر حسین» به دست عراقی ها می گذرد. او نسبت به خروج های بی موقع مادرش «مریم» از منزل مشکوک است و این شک، با تلفن های ناشناسی که به او می شود، افزایش می یابد.
فیلم‌های پیشنهادی