ناموجود

راز گل شب بوRaz Gol Shab Boo

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  راز گل شب بو

کارگردان: سعید خورشیدیان

محصولایران
الهه در بین اثاثیه پدرش تابلویی با امضای پریوش می‌ یابد و کنجکاوانه پیگیر جستجوی صاحب تابلو می‌ شود. نامادریش، نرگس که در بیمارستان بستری است، چیزی از تابلو نمی‌ داند، اما نتیجه جستجوها، سرانجام الهه را به این واقعیت می‌ رساند که پریوش مادرش بوده است؛ و بعد به این حقیقت دست می‌ یابد که پدر پس از مرگ پریوش تنها زمانی آرام گرفت که با نرگس که شباهت زیادی به پریوش داشت، آشنا گردید...
فیلم‌های پیشنهادی