پوستر فیلم  مرد پولادین

مرد پولادین

.2ساعت و19دقیقه
فیلم «مرد پولادین» داستان کودکی است که از یک سیاره بیگانه در حال نابودی به زمین فرستاده شده و توسط والدین جدید زمینی اش بزرگ می شود. گرچه زندگی معمولی بعنوان یک خبرنگار دارد، اما زمانی می رسد که مجبور می شود از قدرت های خارق العاده ای که نسبت به انسان ها دارد، برای مقابله با افراد شرور استفاده کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مرد پولادین

Zack Snyder
David S. Goyer
Hans Zimmer
David Brenner

خلاصه محتوا

فیلم «مرد پولادین» داستان کودکی است که از یک سیاره بیگانه در حال نابودی به زمین فرستاده شده و توسط والدین جدید زمینی اش بزرگ می شود. گرچه زندگی معمولی بعنوان یک خبرنگار دارد، اما زمانی می رسد که مجبور می شود از قدرت های خارق العاده ای که نسبت به انسان ها دارد، برای مقابله با افراد شرور استفاده کند.