پوستر فیلم  مسابقه بزرگ آلاسکا

مسابقه بزرگ آلاسکا

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «مسابقه بزرگ آلاسکا» داستان گروهی از مردم شجاع می‌ باشد که در سال 1925 بعد از شیوع یک بیماری همه‌ گیر باید برای تهیه دارو برای مردم آلاسکا، 700 مایل را طی کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم مسابقه بزرگ آلاسکا

Brian Presley
Brian Presley
John Koutselinis

خلاصه محتوا

فیلم «مسابقه بزرگ آلاسکا» داستان گروهی از مردم شجاع می‌ باشد که در سال 1925 بعد از شیوع یک بیماری همه‌ گیر باید برای تهیه دارو برای مردم آلاسکا، 700 مایل را طی کنند.