ناموجود

پرواز ویروسFlying Virus

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پرواز ویروس

کارگردان: Jeff Hare

3.3
خبرنگاری برای تهیه گزارش به منطقه ای نظامی در برزیل رفته است. او پروژه ای سری را کشف می کند که هدف آن نسل کشی تعدادی مردم بی گناه است.
فیلم‌های پیشنهادی