پوستر فیلم  میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

Mickey and Minnie Wish Upon a Christmas

انیمیشنآمریکایی
.43دقیقه
در انیمیشن «میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند» بعد از اتفاقات متعددی که برای میکی و مینی می افتد باعث می شود آن ها و گروهشان از هم جدا شده و در سرتاس...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

 انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند
 انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند
 انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند
 انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند
 انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

عوامل سازنده انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

Broni Likomanov
Bradley Bowlen
Kim Duran
Tony Morales
Reid Kramer

درباره انیمیشن میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند

در انیمیشن «میکی و مینی کریسمس را آرزو می کنند» بعد از اتفاقات متعددی که برای میکی و مینی می افتد باعث می شود آن ها و گروهشان از هم جدا شده و در سرتاسر دنیا پراکنده شوند. حالا باید تلاش کنند تا قبل از شب کریسمس به کوه هات داگ برسند.