تنها در خانه 3Home Alone 3

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تنها در خانه 3

کارگردان: Raja Gosnell

محصولآمریکا
فیلم «تنها در خانه 3» داستان خلافکار هایی است که هنگام عبور دادن قطعه ای محرمانه از گیت بازرسی فرودگاه، به اشتباه آن را داخل وسایل یک پیر زن قرار می دهند. حالا برای باز پ...
Hilton A. GreenJohn Hughes
John Hughes
Nick Glennie-Smith
فیلم‌های پیشنهادی