پوستر فیلم  ایستاده بر موج

ایستاده بر موج

Standing On The Wave

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «ایستاده بر موج» روایت دفاع ابتکاری رزمندگان اسلام دربرابر ناوهای جنگی غربی، به وسیله قایق های تندرو است. در این مستند در خصوص وقایعی همچون جنگ ...

عوامل سازنده مستند ایستاده بر موج

مصطفی آتش مرد
مهدی مطهر

درباره مستند ایستاده بر موج

مستند «ایستاده بر موج» روایت دفاع ابتکاری رزمندگان اسلام دربرابر ناوهای جنگی غربی، به وسیله قایق های تندرو است. در این مستند در خصوص وقایعی همچون جنگ نفتکش ها، نبرد مستقیم با ناو آمریکایی و نبرد دریایی با کارشناسان این حوزه مصاحبه شده است.