تاراجTaraj

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تاراج

کارگردان: ایرج قادری

محصولایران
فیلم «تاراج» داستان «زینال بندری» قاچاقچی سابقه دار تریاک است که توسط ستوان «احمد»، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدردستگیر شده و سپس به زندان منتقل می شود اما با پرداخت رشو...