پوستر فیلم  تاراج

تاراج

فیلمایرانی
.1ساعت و43دقیقه
فیلم «تاراج» داستان «زینال بندری» قاچاقچی سابقه دار تریاک است که توسط ستوان «احمد»، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدردستگیر شده و سپس به زندان منتقل می شود اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس کاهش می دهد و به دلیل خوش رفتاری پس از گذشت یک سال آزاد می شود.

عوامل سازنده فیلم تاراج

ایرج قادری
محمد توبه خواه
ناصر چشم آذر
سعید مطلبی

خلاصه محتوا

فیلم «تاراج» داستان «زینال بندری» قاچاقچی سابقه دار تریاک است که توسط ستوان «احمد»، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدردستگیر شده و سپس به زندان منتقل می شود اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس کاهش می دهد و به دلیل خوش رفتاری پس از گذشت یک سال آزاد می شود.