پوستر فیلم  بهار

بهار

Spring

انیمیشنهلندی
.7دقیقه
انیمیشن « بهار» ماجرای یک دختر کوچک چوپان است که به همراه سگ باوفایش در کوه ها به دنبال مرتع می گردد که اتفاقی نابهنگام او را شوکه می کند.

تصاویر و جزییات انیمیشن بهار

 انیمیشن بهار
 انیمیشن بهار
 انیمیشن بهار
 انیمیشن بهار
 انیمیشن بهار

عوامل سازنده انیمیشن بهار

Andreas Goralczyk
Andreas Goralczyk
Andreas Goralczyk
Torin Borrowdale

درباره انیمیشن بهار

انیمیشن « بهار» ماجرای یک دختر کوچک چوپان است که به همراه سگ باوفایش در کوه ها به دنبال مرتع می گردد که اتفاقی نابهنگام او را شوکه می کند.