بهار

Spring

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بهار

کارگردان: Andreas Goralczyk

محصولهلند
انیمیشن « بهار» ماجرای یک دختر کوچک چوپان است که به همراه سگ باوفایش در کوه ها به دنبال مرتع می گردد که اتفاقی نابهنگام او را شوکه می کند.

عوامل سازنده انیمیشن بهار

Andreas Goralczyk
Andreas Goralczyk
Torin Borrowdale