پلویی: هرگز تنها پرواز نکن
بستن

پلویی: هرگز تنها پرواز نکنPloey: You Never Fly Alone

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پلویی: هرگز تنها پرواز نکن
پیش نمایش

کارگردان: Árni Ásgeirsson

فیلم «پلویی: هرگز تنها پرواز نکن» درباره یک جوجه سلیم است. هنگامی که خانواده ‎اش در پاییز مهاجرت می‌ ‎کنند، برای یادگیری پرواز به مشکل بر می‌ خورد و نمی‌ تواند یاد بگیرد....
Ives AgemansHilmar Sigurðsson
Friðrik Erlingsson
Atli Örvarsson
Jon Stefansson