پوستر فیلم  سفر تک شاخ

سفر تک شاخ

.2ساعت و28دقیقه
در فیلم «سفر تک شاخ» یک پروفسور که از غم از دست دادن همسرش افسرده شده به همراه دو دخترش ناخواسته سفری را به دنیای پری ها و غول ها شروع می کند. او در این سفر به سرزمین ها و موجودات عجیب و غریبی بر می خورد و متوجه می شود که وظیفه مهمی بر دوش دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سفر تک شاخ

Philip Spink
Ron Yoshida

خلاصه محتوا

در فیلم «سفر تک شاخ» یک پروفسور که از غم از دست دادن همسرش افسرده شده به همراه دو دخترش ناخواسته سفری را به دنیای پری ها و غول ها شروع می کند. او در این سفر به سرزمین ها و موجودات عجیب و غریبی بر می خورد و متوجه می شود که وظیفه مهمی بر دوش دارد.