پوستر فیلم  مادر

مادر

Madar

فیلم کوتاهایرانی
.9دقیقه
فیلم کوتاه «مادر» داستان مادر شهیدی را روایت می کند که باید با دوری فرزند خود بسازد.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه مادر

 فیلم کوتاه مادر
 فیلم کوتاه مادر
 فیلم کوتاه مادر
 فیلم کوتاه مادر
 فیلم کوتاه مادر

عوامل سازنده فیلم کوتاه مادر

اصغر بختیاری
اصغر بختیاری

درباره فیلم کوتاه مادر

فیلم کوتاه «مادر» داستان مادر شهیدی را روایت می کند که باید با دوری فرزند خود بسازد.