پوستر فیلم  روتین

روتین

انیمیشنلهستانی
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «روتین» داستان عمیق و مفهومی زندگی روزمره شهری در مسیر خانه به محل کار را به نمایش گذاشته است.

عوامل سازنده انیمیشن روتین

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «روتین» داستان عمیق و مفهومی زندگی روزمره شهری در مسیر خانه به محل کار را به نمایش گذاشته است.